Regulamin Karty Stałego Pląsaka

I. Organizacja

 1. Organizatorem programu „Karty Stałego Pląsaka” jest Republika Smyka, właściciel marki Dzikie Pląsy, z siedzibą przy ul. Klasycznej 2/2, 80-180 Borkowo, NIP 9570764348, zwany dalej Organizatorem.
 2. Celem Programu Karty Stałego Klienta jest lojalizacja klientów i oferowanie korzyści nabywcom stale korzystającym z usług Sali zabaw Dzikie Pląsy.
 3. Regulamin stanowi podstawę działania programu Karty Stałego Pląsaka, jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
 4. Celem Programu Karty Stałego Klienta jest lojalizacja klientów i oferowanie korzyści nabywcom stale korzystającym z usług Sali zabaw Dzikie Pląsy.
 5. Regulamin stanowi podstawę działania programu Karty Stałego Pląsaka, jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

II. Postanowienia ogólne

 1. W ramach programu Uczestnik nabywa Kartę Stałego Pląsaka (zwaną dalej: Kartą) za 200 zł brutto.
 2. Karta uprawnia do korzystania z towarów i usług oferowanych w sali zabaw Dzikie Pląsy z 20% rabatem.

III. Uczestnictwo

 1. Do programu może przystąpić pełnoletni klient sali zabaw Dzikie Pląsy.
 2. Aby przystąpić do programu należy wykupić Kartę i zarejestrować ją podając imię i nazwisko nabywcy.

IV. Karta

 1. Karta ważna jest wyłącznie w sali zabaw Dzikie Pląsy.
 2. Karta umożliwia nabywanie produktów i usług z wyłączeniem warsztatów, pokazów, półkolonii oraz ofert specjalnych.
 3. Karta ważna jest w okresie trzech miesięcy od momentu zakupu.
 4. Nabywca zobowiązany jest do posiadania przy sobie Karty każdorazowo podczas korzystania z usług sali zabaw Dzikie Pląsy.
 5. Karta okazywana jest przy wejściu na salę w celu otwarcia rachunku, odmierzenia czasu zabawy i przypisaniu zakupionych towarów.
 6. Karta jest karta imienną, a jej Użytkownik nie może jej użyczać lub oddawać do używania w jakikolwiek inny sposób osobie trzeciej.
 7. Pod koniec wizyty karta sczytywana jest przez system w celu zamknięcia rachunku.
 8. Z karty można korzystać podczas dowolnej liczby wizyt w terminie ważności karty.
 9. Karta ważna jest do momentu wyczerpania puli 200 zł na usługi i produkty lub po upływie 3 miesięcy od daty zakupu.
 10. W przypadku upływu terminu ważności karty niewykorzystane środki przepadają, za co organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową.
 12. W przypadku zgubienia, zniszczenia bądź kradzieży Karty jej Użytkownikowi przysługuje prawo wydania zastępczej Karty Stałego Pląsaka na podstawie wartości zapisanych w systemie, w tym celu należy bezzwłocznie powiadomić Organizatora o utracie karty.
 13. W przypadku braku powiadomienia Organizatora o utracie lub kradzieży karty, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty.
 14. Regulamin niniejszy będzie uznany za zaakceptowany przez Użytkownika Karty z chwilą pierwszego użycia Karty.

V. Dane osobowe i wizerunek

 1. W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 ustawy o ochronie danych osobowych RODO informuje się, że dane Klientów będą przetwarzane przez Organizatora, który jest Administratorem Danych.
 2. Chęć skorzystania z usług sali zabaw Dzikie Pląsy wiąże się ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Klienta. Klient został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018.