Fundusze Europejskie

Beneficjent: Republika Smyka Dorota Kurkowska

Tytuł projektu: Dostosowanie Sali zabaw Dzikie Pląsy do wzmożonych warunków sanitarnych w czasie pandemii COVID-19 poprzez zakup urządzeń do dezynfekcji powierzchni oraz powietrza oraz poszerzenie menu o zdrowe napoje w celu dywersyfikacji grup klientów w dobie pandemii.

Cele projektu: Nadrzędnym celem projektu jest przyciągnięcie do lokalu klientów, jednocześnie zapewniając im w pełnie bezpieczne użytkowanie obiektu i korzystanie z dostępnych usług, w tym gastronomicznych. Realizacja działania zakupu sprzętu do dezynfekcji i sterylizacji umożliwi eliminację wszelkich drobnoustrojów chorobotwórczych zarówno na dłoniach, powierzchniach sprzętów jak i w powietrzu, oferując klientom w pełni bezpieczne korzystanie z obiektu z poszerzonym wachlarzem usług.

Planowane efekty: Społecznym efektem realizacji celu jest propagowanie zdrowego stylu życia, wpajanie dobrych nawyków żywieniowych i budowanie systemu odpornościowego, tak istotnego w społeczeństwie w dobie pandemii. Równoczesny brak ekspozycji na zarazki dzięki specjalistycznemu sprzętowi umożliwi klientom korzystanie z usług Dzikich Pląsów, jako miejsca bezpiecznego oraz propagującego postawy pro-zdrowotne.

Wartość projektu: 23 965,00 PLN
Wkład funduszy europejskich: 20 370,00 PLN